Hosein Rahimi

Hosein Rahimi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Hosein Rahimi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Responsible for the secretariat of the conference The 6th Conference on New and New Advances in Engineering Science and Technology Rasht 2020

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 اثرات روش های مدیریت علف های هرز بر تراکم و زیست توده آن ها وعملکرد زعفران (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 2, Issue: 1
2 Extranodal NK/T Cell Lymphoma with Destruction of the Uvulae: A Case Report (Download Paper) Iranian Journal of Otorhinolaryngology Volume: 29, Issue: 2
3 بررسی اپیدیمولوژی جهش های شایع اگزون 12 پروتئین JAK2 در بیماران مبتلا به اریتروسیتوز با علت نامشخص (Download Paper) Navid No Journal Volume: 18, Issue: 61
4 بررسی اثر چند روش فیزیکی و زراعی بر جمعیت کنه (Rhizoglyphus robini) و عملکرد کلاله زعفران (.Crocus sativus L) (Download Paper) Saffron Agronomy and Technology Volume: 6, Issue: 3
5 مطالعه بوم شناسی فردی گونه مرتعیSalsola tomentosa (MOQ.) Spach در استان خراسان رضوی (Download Paper) Journal Of Agroecology Volume: 1, Issue: 2
6 مکان یابی خوشه های علم و فناوری به روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی خوشه علم و فناوری یزد) (Download Paper) Technology Development Journal Volume: 9, Issue: 33
7 نقش مناسبات شهرو روستا در توسعه گردشگری روستایی ( مطالعه موردی: بخش گلبهار - شهرستان چناران) (Download Paper) Tourism Management Studies Volume: 12, Issue: 38
Conference Papers
row paper title conference name
1 آموزش عالی در جامعه اطلاعاتی چالشها، تحولات، فرصتها و تهدیدها (Download Paper) 01st Conference on Knowledge Based Development
2 اثر آفتابدهی خاک و کود دامی بر جمعیت کنه Rhizoglyphus robini و عملکرد گل زعفران (Download Paper) 7th Congress of Iranian Horticultural Science
3 اثرات روانشناختی رنگ در برج های مسکونی فضاهای شهری نمونه موردی برج های مسکونی منطقه 9 مشهد (Download Paper) The 5th National Conference on Recent Achievements in Civil Engineering, Architecture and Urban Development
4 اثرات گریز مالیاتی در کشورهای در حال توسعه (Download Paper) The 5th Conference on Economics and Applied Management with a National Approach
5 ارائه الگوی تصمیم گیری چند معیاده بری اولویت بندی و زمان بندی تعمیر چاه های نفتی (Download Paper) 10th International Industrial Engineering Conference
6 ارائه روشی جهت تعیین ملاکهای سختی وزیان آوری مشاغل مختلف (Download Paper) 02nd National Conference on Safety on Port
7 ارتباط حفظ سلامت، ایمنی و محیط زیست با مدیریت بحران (Download Paper) 1st National Conference on organizational change and innovation, with the approach of resistance economy
8 ارزیابی بلند مرتبه سازی در منطقه 9 شهرداری مشهد از منظر آلاینده های زیست محیطی (Download Paper) 1st national conference of Islamic architecture, urban heritage and sustainable development
9 ارزیابی رابطه بین تاکیدات بودجه ای، مدل های طراحی بودجه و عملکرد سازمانی (Download Paper) 11th International Conference on Accounting and Management and 7th Conference on Entrepreneurship and Innovations
10 ارزیابی میزان آسیب پذیری مناطق شهری در مواقع بحرانی نمونه مورد مطالعه شهرداری منطقه یک مشهد (Download Paper) 8th meeting of the Asian community a safe and secure community first regional meeting of Mashhad 2017
11 ارزیابی میزان پایداری محلات شهری از منظر شاخص های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی (نمونه موردی: شهر گرگان) (Download Paper) 4th international congress of structure, architecture and urban development
12 استراتژیها و ریسک سرمایه گذاری در بازارهای نوظهور (Download Paper) International Conference on Management, Accounting and Knowledge Economy
13 استفاده از میخکوبی Nailing در تثبیت دیواره گود برداری های عمیق در سازه های شهری (Download Paper) 7th National Congress on Civil Engineering
14 افت بازار سهام، نظریه ی شکست بازار جدید و بحران های مالی و اقتصادی عظیم (Download Paper) 3RD International Conference on Industrial Engineering and Management
15 بررسی اثر سایه اندازی خارشتر در مقدار تولید محصول زعفران (Download Paper) 4th national Symposium on Saffron
16 بررسی ارتباط سطح سواد مالی و جمعیت شناختی (مورد مطالعه: سرمایه گذاران بورس اوراق بهادارتهران ) (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
17 بررسی الزامات ایجاد و توسعه حمل و نقل پایدار با توجه به گسترش روند شهرنشینی در کشور (Download Paper) National Conference on Sustainable Development with the Opportunity and Investment Challenges Approach in the Terrible Area
18 بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری بیمه گذاران بیمه مسیولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان (Download Paper) 21th National Conference on Insurance and Development
19 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر شیوه های مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (Download Paper) 4th International Conference on new directions in management, economics and accounting
20 بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر ثبات مالی بانک ها (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
21 بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر عملکرد پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان با رویکرد معادلات ×ساختاری (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
22 بررسی تحولات بخش مسکن ایران در پنجاه سال گذشته (Download Paper) 6th National Conference on Sustainable Development in Geography and Planning, Architecture and Urban Science
23 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی در شهرداری منطقه20تهران(شهر ری) (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
24 بررسی رابطه بین مشوق های مالی وبهره وری نیروی انسانی شرکتها (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
25 بررسی رابطه بین هوش مالی و ریسک پذیری کارکنان شهرداری اصفهان با رویکرد معادلات ساختاری (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
26 بررسی رفتار مکانیکی منسوج نبافته ژئوتکستایل به کمکطرح آزمایشعاملی (Download Paper) 8th National Conference on Textile Engineering
27 بررسی روش های شناسایی و حذف گوگرد در زغالسنگ (Download Paper) 2nd National Iranian Coal Congress
28 بررسی سرانه کاربری درمانی منطقه 1 شهرداری مشهد با تاکید بر نظام سلسله مراتب خدماتی (Download Paper) National Conference on Architecture, Civil Engineering & Urban Modern Development
29 بررسی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی در ایران (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
30 بررسی سطوح مختلف پری بیوتیک تکنوموس در شرایط تنش حرارتی بر صفات لاشه و میزان کورتیزول خون جوجه های گوشتی (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
31 بررسی سطوح مختلف پری بیوتیک تکنوموس در شرایط تنش حرارتی بر عملکرد جوجه های گوشتی (Download Paper) 03rd National Conference on Food Science and Technology
32 بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری (Download Paper) 1ST International Conference on Management, Economics and Development
33 بررسی عوامل ساماندهی تردد موتورسیکلت ها در شهر تهران (Download Paper) 12th Transportation and Traffic Engineering Conference of Iran
34 بررسی عوامل قانون گریزی در جامعه ی ایران و راهکارهای کاهش آن (Download Paper) 3rd international conference on new research in the field of Psychology and Social Studies
35 بررسی فرایند تامین مالی شرکت ها از طریق انتشار صکوک اجاره و اوراق مشارکت (Download Paper) 2nd international conference on new paradigms and organizational management, business intelligence
36 بررسی کارایی متنوع سازی و اثرات آن بر عملکرد بانک های فعال در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
37 بررسی کاربرد نانوکاتالیست ها در فرآیند کراکینگ در صنایع پتروشیمی (Download Paper) Third National Conference on Innovative Technologies in Chemical Engineering
38 بررسی کاربری اراضی فضای سبز و انطباق آن با استاندارهای شهری ( مطالعه موردی : منطقه 9 مشهد ) (Download Paper) 2nd annual conference for research in architecture, urban planning and urban management
39 بررسی کاربریهای آموزشی و انطباق آن با استانداردهای شهرسازی(مطالعه موردی: پهنه التیمور مشهد) (Download Paper) 3rd National electronic Conference on Sustainable Development in Geography Science and Planning, Architecture and Urban Planning
40 بررسی مقاومت درگیری الیاف در سطح منسوجات بی بافت سوزن زنی شده پلی استر به کمک طرح آزمایش عاملی (Download Paper) 10th National Conference on Textile Engineering
41 بررسی میزان رضایت زائران و گردشگران در سیما و منظر شهری نمونه موردی: منطقه ثامن مشهد مقدس (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
42 بررسی نقدینگی بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر معاملات پربسامد(HFT) (Download Paper) International Conference on New Findings in Accounting, Economics and Banking Management
43 بررسی نقش پویشهای خانواده بر انطباق پذیری و تعارضات شغلی معلمان ناحیه ی یک آموزش و پرورش مشهد (Download Paper) The 4th National Consultation and Mental Health Conference
44 بررسی و شناسایی مهمترین پارامترهای اکولوژیکی در رابطه با بلند مرتبه سازی به منظور دستیابی به توسعه پایدار شهری مطالعه موردی منطقه 9 شهرداری مشهد (Download Paper) 1st national conference of Islamic architecture, urban heritage and sustainable development
45 پیش بینی ورشکستگی با استفاده از تکنیک های داده کاوی (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
46 پیشبینی مراحل خرابی یاتاقان های غلتشی به کمک تحلیل های ارتعاشی انرژی اسپایک و پالس شوک (Download Paper) First National Conference on Basic Research in Mechanical Engineering
47 تاثیر استراتژی های مالی بر ارزیابی حقوق صاحبان سهام با ریسک سقوط قیمت سهام (Download Paper) 4th International Conference on Management, Trade and Economic Development
48 تاثیر ساختار سرمایه بر قیمت سهام (Download Paper) The First International Conference on New Approaches in Business and Accounting Management with Emphasis on Value Creation and Resistance Economics
49 تاثیر عدم تقارن اطلاعات و هزینه های نمایندگی بر کیفیت گزارشهای مالی (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
50 تاثیر کویرستین بر غلظت سرمی هورمون های گرلین و کوله سیستوکینین و وزن بدن در موش های صحرایی تغذیه شده با رژیم پرچرب (Download Paper) The 19th Annual Congress of Medical Students of Iran
51 تاثیر کویرستین بر غلظت سرمی هورمون های نوروپپتید Y، گرلین و وزن بدن در موش های صحرایی تغذیه شده با رژیم پرچرب (Download Paper) The 19th Annual Congress of Medical Students of Iran
52 تاثیر ویژگی های پیکربندی دوباره استراتژی های سرمایه گذاری در ظرفیت سیستم های تولیدی (Download Paper) 2nd International Management and Business Conference
53 تاثیرمدیریت زنجیره تامین بشردوستانه برکاهش خسارات ناشی اززلزله موردمطالعه جمعیت هلال احمراستان تهران (Download Paper) 8th International Congress on Health in Emergencies and Disaster
54 تأثیر برخی از پارامتر های سوزن زنی و وزن واحد سطح بر مقاومت سوراخ شدگی پارچه های ژئوتکستایل منسوج نبافته (Download Paper) 10th National Conference on Textile Engineering
55 تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها (Download Paper) 4th International Conference on Management and Accounting with Value Creation Approach
56 تجزیه و تحلیل فاکتورهای موثر بر ریسک اعتباری بانک ها با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی (Download Paper) 8th International Conference on Accounting and Management and 5th Conference on Entrepreneurship and Innovations
57 تحلیل الگوی استقرار کاربری درمانی در منطقه 1 شهرداری مشهد به منظور ساماندهی بهینه خدمات درمانی (Download Paper) 6th National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City
58 تحلیل فضایی-مکانی مدیریت بحران های طبیعی در مناطق 3 .۸.۹ شهرداری مشهد (Download Paper) 1st national conference on crisis management, safety, health, environment and sustainable development
59 تحلیل و آنالیز حرکت قطار بر روی قوس ایستگاه طرشت (Download Paper) The first national conference on high-speed rail in Iran
60 تعیین ظرفیت و جایابی بهینه ترانسفورماتو رهای توزیع در شبکه بزرگ اندازه توزیع برمبنای روش ترکیبی برنام هریزی پویا و ابتکاری (Download Paper) 1st Iranian CIRED Conference
61 جایگاه اخلاق در فناوری (Download Paper) 2nd national conference and the first International Conference on new research in the humanities
62 حاکمیت شرکتی و سودآوری تجارت خودی (Download Paper) Integrated Conference Management Sciences and Accounting
63 داده کاوی جهت مدیریت ارتباط با مشتری برروی داده های حجیم و نامتوازن شرکتهای مخابرات (Download Paper) 3rd Iran Data Mining Conference
64 در جستجوی شهر اسلامی نوین (Download Paper)
65 دیدگاه اسلام در مورد مسکن (Download Paper) Conference on Islamic and Historical Architecture and Urban Studies in Iran
66 رابطه معکوس بین بازده سهام و نوسانات ضمنی سود (Download Paper) 5th National Conference on Management and Accounting
67 رابطه مهارت اعضای هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری مشترک و نوسان غیر عادی بازدهی سهام این شرکت ها (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
68 راهکارهای پیشگیری از فرارمالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده از نگاه کارشناسان امورمالیاتی( مطالعه موردی استان یزد) (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
69 رفتار شهروندی سازمانی (Download Paper) 2nd National Conference on Applied Research in Psychology and social harm in Iran
70 رهبانیت از منظر اسلام و مسیحیت (Download Paper) 1st National Conference on Islamic sciences, rights and management
71 شناسایی بدافزار با داده کاوی (Download Paper) 15th annual International CSI Computer Conference
72 شناسایی و رتبه بندی فاکتورهای استراتژیک تصمیم گیری در انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین شرکت های عمرانی با رویکرد AHP-ANP (Download Paper) International Conference on Industrial Engineering and Management
73 شناسایی و طراحی مدل عوامل مؤثر بر ارتقای نوآوری در شرکت های مستقر در مراکز رشد (Download Paper) 4th International Conference and 8th  National Conference on Management of Technology
74 طراحی یک فلیپ فلاپ دینامیکی تریگر شده روی هر دو لبه ساعت در تکنولوژی CMOS (Download Paper) 1st National Conference on Advances in Electrical Engineering
75 عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با رویکرد ANP فازی (Download Paper) The first National Management and Economics Conference with a Resistance Economics Approach
76 کارکرد بیمه عمر در نظام اقتصادی خانوار (Download Paper) International Conference on Challenges and Strategies for Management and Economic Development
77 محدودیت مالی و ریسک سقوط قیمت سهام (Download Paper) International Conference on Management, Accounting and Knowledge Economy
78 مدل های سنتی و نوین ساختار سرمایه: رویکرد انتقادی (Download Paper) 4th International Conference on Management and Accounting with Value Creation Approach
79 مدیریت قنوات و بحران آب در نواحی خشک و نیمه خشک کشور (Download Paper) The 4th International Management Review Conference in the Third Millennium
80 مدیریت منابع انسانی با محوریت سلامت کارکنان در سازمانهای پروژه محور (Download Paper) 1st National Conference on organizational change and innovation, with the approach of resistance economy
81 مزایای واسط های الکترونیک قدرت برای سیستم های انرژی پراکنده (Download Paper) 3nd National Conference on Science and Technology s mechanical and electrical engineering
82 مطالعه ویژگی های زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد حوزیان (شهرستان الیگودرز) (Download Paper) 2nd National Conference on Structure, Earthquake and Geotechnics
83 مقایسه نیم رخ شخصیتی و روان شناختی زنان متقاضی طلاق به دادگاه خانواده اصفهان با زنان دارای رضایت زناشویی (Download Paper) The 5th National Conference on Psychology, Consultation and Social Work
84 مکان یابی خوشه های علم و فناوری به روش تحلیل سلسله مراتبی وبااستفاده ازسیستم اطلاعات مکانی بارویکردپدافندغیرعامل مطالعه موردی: خوشه علم و فناوری یزد (Download Paper) 06th Congress of Iranian Association of Geopolitics
85 منطقه ویژه فناوریهای معدنکاری؛ ساختاری جهت ایفای نقش توسعه پایدار منطقه ای در شهرستان بافق (Download Paper) 1st Iranian Mining Technologies Conference
86 موضوع مشتریان خرد و بازده اختیار معامله (Download Paper) 3rd National Conference on New Approaches to the Humanities, Challenges and Solutions
87 ناآرامی های موجود در کشورهای همسایه غربی ایران و اثرات آن بر صنعت پایه سیمان (Download Paper) 5th National Conference on Management and Accounting
88 نقش دین بر ریسک پذیری تصمیم گیری سرمایه گذاران (Download Paper)
89 نقش قنات در توسعه پایدار نواحی خشک و نیمه خشک ایران (Download Paper)
90 نقش محوری دانشگاه در توسعهی پایدار نواحی جغرافیایی مورد مطالعه شهرستان تربت حیدریه (Download Paper) National Conference of University, Driven Development
91 نقش مدلسازی مالی بر بازار سرمایه وارزیابی رفتار سرمایه گذاران (Download Paper) International Conference on Challenges and Strategies for Management and Economic Development
92 نهج البلاغه و توسعهی پایدار انسانی (Download Paper) 3rd National Conference on Sustainable Development in Psychology, Social and Cultural Studies