Mohammad Darvishi

Mohammad Darvishi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Mohammad Darvishi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Policy Council National Conference on the Perspective of Caspian Sea to Desert Areas Rasht 2019

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 تبیین نسبت های تناسباتی مفردات در قلم نستعلیق (Download Paper) Theoretical foundations of visual arts Volume: 3, Issue: 1
2 چارچوب هدوپ ، کاربردها و چالش های پیش روی آن (Download Paper) Inactive Defense Magazine Volume: 9, Issue: 2
3 چالش های فرهنگی کمبود قلم های فارسی مناسب در ایران (Download Paper) Journal of Culture-Communication Studies Volume: 19, Issue: 42
Conference Papers
row paper title conference name
1 آنالیز انواع ریسک در پروژه های ساخت، بهره برداری و واگذاری در ایران (Download Paper) 1st National Conference on New Approaches in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
2 ارائه روشی برای مقابله با حملات سیاه چاله در شبکه های بیسیم موردی براساس رفتار گره ها (Download Paper) National Conference on Computer Engineering and Information Technology Management
3 ارائه یک طبقه بندی نوین از مکانیزم های تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری (Download Paper) National Conference on Climate Change and Sustainable Agriculture
4 ارزیابی تاثیر بادهای غالب بر روی صید میگوهای تجاری استان هرمزگان (Download Paper) 4th National Shrimp Conference
5 ارزیابی تاثیر زیستگاه های مصنوعی (Artificial reef) بر تنوع زیستی ماهیان زینتی و ماکول در آب های ساحلی شهر بندر عباس (Download Paper) National Conference on Climate Change and Aquatic Ecosystems
6 ارزیابی روابط غذائی گونه های غالب درمناطق نوزادگاهی میگو خوران هرمزگان (خور های خمیر و لافت) (Download Paper) 4th National Shrimp Conference
7 ارزیابی شرایط آلودگی و بوم شناسی مناطق نوزادگاهی میگو با استفاده از آزمون مولفه های اصلی (خور لافت) (Download Paper) 4th National Shrimp Conference
8 استراتژی رشدمرجان شاخ گوزنی (acropora spp) در آب های پیرامون جزیره لارک (خلیج فارس و دریای عمان) (Download Paper) National Conference on Climate Change and Aquatic Ecosystems
9 امنیت در شبکه وایمکس (Download Paper) Third International Conference on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology
10 بازیافتانرژی در صنعت با استفاده تکنولوژی پینچ (Download Paper) 2nd Annual International Clean Energy Conference
11 برآورد توده زنده و زمان مناسب فصل صید به منظور مدیریت صید میگو در استان هرمزگان (Download Paper) 4th National Shrimp Conference
12 برآورد نرخ رشد و سلامت جوامع مرجان شاخ گوزنی (Acropora spp) در آب های پیرامون جزیره لارک (خلیج فارس و دریای عمان) (Download Paper) National Conference on Climate Change and Aquatic Ecosystems
13 بررسی برخی از فاکتورهای فاضلابهای شهری در آبهای ساحلی شهر بندرعباس در خلیج فارس (Download Paper) 2nd National Conference on Health, Environment and Sustainable Development
14 بررسی تاثیر دمای حباب خشک و تر محیط بر راندمان انرژی و اکسرژی نیروگاه فوق بحرانی رامین اهواز (Download Paper) 17th Annual Conference of Mechanical Engineering
15 بررسی تغذیه طبیعی ماهی گیش پوزه دراز Carangoides chrysophorys در آبهای استان هرمزگان (Download Paper) 4th Conference on the Fisheries and Aquatic Animals in Iran
16 بررسی تغییرات میزان بارش بر صید میگو در آب های استان هرمزگان (Download Paper) National Conference on Climate Change and Aquatic Ecosystems
17 بررسی رژیم غذایی ماهی هوور (Thunnus tonggol) و ماهی زرده (Euthynnus affinis) در آب های غرب دریای عمان (Download Paper) National Conference on Climate Change and Aquatic Ecosystems
18 بررسی روابط مختلف طولی وزنی در میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در صیدگاه های آبهای استان هرمزگان (Download Paper) 4th National Shrimp Conference
19 بررسی سیستم فایل های توزیع شده (Download Paper) National Conference on Climate Change and Sustainable Agriculture
20 بررسی شبکه های مبتنی بر نرم افزار (Download Paper) 1ST International Conference on Advances Research on Electrical and Computer Engineering
21 بررسی عددی رفتار غیر خطی ورق اتصال مهاربند HSS در قاب فولادی تحت بارگذاری چرخه ای (Download Paper) International Conference of man, architecture, construction and city
22 بررسی فصلی تنوع زیستی بنتوزها در خور سیریک (Download Paper) 02nd Conference on the Fisheries and Aquatic Animals in Iran
23 بررسی فصلی تنوع زیستی فیتوپلانکتون ها در خور آذینی (شرق استان هرمزگان) (Download Paper) 01st Conference on the Fisheries and Aquatic Animals in Iran
24 بررسی فصلی تنوع زیستی فیتوپلانکتون ها در خور آذینی (شرق استان هرمزگان) (Download Paper) 2nd National Conference on Health, Environment and Sustainable Development
25 بررسی نقش زیستگاه های مصنوعی در کاهش مواد مغذی پساب های شهری بندرعباس در خلیج فارس (Download Paper) 05th Conference of Environmental Engineering
26 بررسی وضعیت تنوع گونه ای پرندگان تالاب شیرین سو (Download Paper) First National Conference of wetlands and aquatic ecosystem
27 پویایی شناسی جمعیت میگوی موزی (Penaeus merguiensis) در صیدگاه های استان هرمزگان (Download Paper) 4th National Shrimp Conference
28 پیراسنجه های رشد، مرگ و میر و ضریب بهره برداری ماهی هوور (Thunnus tonggol) در آبهای خلیج فارس و دریای عمان (محدوده استان هرمزگان) (Download Paper) 01st Conference on the Fisheries and Aquatic Animals in Iran
29 تاثرات تغییر اقلیم بر تالاب های بین المللی هرمزگان، چالش ها و تهدیدها (Download Paper) National Conference on Climate Change and Aquatic Ecosystems
30 تاثیر کیفیت گزارش حسابرسی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (Download Paper) 8th International Accounting and Management Conference with a New Science Approach
31 تالاب ها و چالش های صید میگو (Download Paper) National Conference on Climate Change and Aquatic Ecosystems
32 تبیین قاعده ی کرسی قلم نستعلیق با تاکید بر آثار میرعماد (Download Paper)
33 تخمین عیار مس در اکتشافات ژئوشیمیائی رسوبات رودخانه ای توسط روش شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در منطقه غرب تالش-گیلان، ایران (Download Paper) First National Copper Conference
34 تشخیص نفوذ با استفاده از مدل مخفی مارکوف (Download Paper) 9th National Conference of Command and Control
35 تنوع و فراوانی ایکتیوپلانکتون و بنتوز در آبهای زیستگاه های مصنوعی در خلیج فارس ( بندر لنگه ) (Download Paper) 3rd National Symposium on Sustainable Agriculture and Natural Resources
36 شبیه سازی عملکرد برجهای خنک کننده ی جریان متقابل نیروگاه رامین (Download Paper) 17th Annual Conference of Mechanical Engineering
37 شناسائی و بررسی روابط طول - وزن سپر ماهیان گزنده (DASYATIDAE) در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس و دریای عمان) (Download Paper) 01st Conference on the Fisheries and Aquatic Animals in Iran
38 شناسایی ریسک های مهم پروژه های BOT بر مبنای یک مدل جدید (Download Paper) 1st National Conference on New Approaches in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
39 کاربرد داده های رقومی درتهیه نقطه تغییرات پوشش گیاهی منطقه باغ شادی (Download Paper) International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development
40 مدیریت ریسک پروژه های B.O.T با استفاده از منطق فازی (Download Paper) 1st National Conference on New Approaches in Civil Engineering, Architecture and Urbanism
41 مطالعه پساب ها در دو ایستگاه شرق و غرب شهر بندرعباس به منظور مدیریت ساحلی (Download Paper) 6th Conference and Exhibition on Environmental Engineering
42 مطالعه شاخص صید بر واحد سطح سپرماهیان گزنده (dasyatidae) در آبهای استان هرمزگان (خلیج فارس و دریای عمان) (Download Paper) 01st Conference on the Fisheries and Aquatic Animals in Iran
43 مطالعه گونه های فرصت طلب و سفید شدگی مرجان Acropora sp. جزیره کیش خلیج فارس (Download Paper) National Conference on Health, Environment and Sustainable Development
44 مقایسه آزمایشگاهی مقاومت برشی بتن پودری و بتن معمولی و ارایه رابطه تجربی تخمین مقاومت برشی بتن پودری (Download Paper) 2nd International Conference on Architecture and Urbanism
45 مقایسه تأثیر تمرین ذهنی و تمرین ایزومتریک بر قدرت عضلات چنگش (grip) مردان سالم 20 تا 50 سال (Download Paper)
46 مقایسه تأثیر تمرین ذهنی و تمرین ایزومتریک بیشینه بر قدرت عضلات چنگش(گریپ) سالمندان (Download Paper) 1st Conference on Physical Education and Sport Sciences
47 نفس های آخر تالاب کافتر (Download Paper) First National Conference of wetlands and aquatic ecosystem
48 نقش رشد اخلاقی در تربیت دانش آموزان ابتدایی (Download Paper) The 4th provincial scientific conference From the Teacher s Point
49 نقش زیستگاه های مصنوعی در تغییر تنوع و CPUE ماهی های صخره ای در منطقه ملو (از توابع بندرلنگه در خلیج فارس) (Download Paper) National Conference on Climate Change and Aquatic Ecosystems