Doctor Mohammad Izadi

Doctor Mohammad Izadi

Doctor Mohammad Izadi

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammad Izadi in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Member of the Policy Council The Second International Conference on Web research Tehran 2016

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 کاربرد بادبندکمانش ناپذیر و دیوار برشی در مقاوم سازی ساختمان بتنی موجود (Download Paper) Journal of Structural Engineering and Construction Volume: 2, Issue: 1
Conference Papers
row paper title conference name
1 اثرات گرانش بر روی حل عددی ورود گوه ی متقارن به آب (Download Paper) 18th Conference on Marine Industries
2 ارائه ی مدل نوین جهت تدوین برنامه ریزی استراتژیک HSE در صنعت دریانوردی ایران (Download Paper) 18th Conference on Marine Industries
3 ارایه رویکردی ترکیبی مبتنی بر آنتروپی شانون و تکنیک تصمیم گیری ویکور به منظور شناسایی و رتبه بندی علل تاخیر در پروژه های صنعتی مطالعه موردی: صنایع دریایی (Download Paper) 2nd international conference on urban development management and economic cohesion
4 الگوریتمی جدید برای وارسی الگو در حساب Mu (Download Paper) 09th Annual Conference of Computer Society of Iran
5 بررسی الزامات زیست محیطیHSE در طراحی تاسیسات بندری منطقه خلیج فارس (Download Paper) 12th National Symposium of Marine Industries
6 بررسی تاثیرات مثبت بنادر جزیره قشم در زمینه توسعه تجارت کریدور شمال- جنوب (Download Paper) National Conference of Qeshm and future prospects
7 بررسی شاخصهای رقابتی بندر شهید رجایی در ساختار توسعه صنعت دریایی کشور (Download Paper) 11th National Symposium of Marine Industries
8 بررسی مزیت های رقابتی تأسیس بندر خشک با استفاده از روش مدل تصمیم گیری چند وجهیAHPمطالعه موردی بندر بوشهر-برازجان (Download Paper) 14th Conference on Marine Industries
9 بررسی مفاهیم سرزندگی و انصاف برای اتومات محدودیت و نتایج آن (Download Paper) 13th Annual Conference of Computer Society of Iran
10 بررسی هیدروژئوشیمی آبخانه زیر زمینی دشت زرند کرمان از نظر کیفیت آب برای مصارف کشاورزی ، شرب و صنعت (Download Paper) 2nd National Conference on Comprehensive Water Resources Management
11 برنامه ریزی و مدیریت صحیح بر منابع انسانی شاغل در صنایع دریایی، بوسیله « بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و نگهداشت کارکنان این صنعت » (Download Paper) 13th National Symposium of Marine Industries
12 پیاده سازی الزامات مهندسی در طراحی سایت های پروازی و تعمیراتی قایق های پرنده (Download Paper) 13th National Symposium of Marine Industries
13 تبدیل حرف به صدا در سیستم های تبدیل متن به گفتار فارسی با استفاده از درختهای تصمیم گیری CART (Download Paper) 12th Annual Conference of Computer Society of Iran
14 تحلیل شاخص های توسعه گردشگردی جزیره قشم با استفاده از مدل SWOT (Download Paper) National Conference of Qeshm and future prospects
15 چارچوب کبوتربرای ایجاد سیستم های هوشمند حل تمکین (Download Paper) 8th International Conference on Information and Knowledge Technology
16 راستی آزمایی به کمک تکنیک های پایان پذیری در مدل سیستم های بازنویسی (Download Paper) 11th Intelligent Systems Conference
17 رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری در حضور داده های تصادفی با استفاده از نرم -I1 در تحلیل پوششی داده ها (Download Paper) 4th Conference on Data Envelopment Analysis
18 روشی صوری برای توصیف و سنجش سازگاری موجهات در سیاست های مدیریت سیستم های توزیع شده باز (Download Paper) 02nd International Conference on Information and Knowledge Technology
19 رویکردی تازه بهدرستی یابی ویژگیهای توصیف شده در حساب : Mu استفاده از نظریه خودکار ها (Download Paper) 08th Annual Conference of Computer Society of Iran
20 شبیه سازی بارش – رواناب شهری با استفاده از مدل هیدروگراف واحد لحظه ای ژیومورفوکلیماتیک (GCIUH) (مطالعه موردی: شهرک امام علی (ع) شهر مشهد) (Download Paper) 4th National Conference of ICT in science and engineering
21 شبیه سازی پاسخ دینامیکی برج خنک کننده بتن آرمه تحت اثر بارهای انفجار (Download Paper) 06th Congress of Iranian Association of Geopolitics
22 شبیه سازی پاسخ دینامیکی دال بتن مسلح تحت اثر بارهای ناشی از انفجار (Download Paper) International conference on civil engineering, architecture and Urban Sustainable Development
23 شناسایی و اولویت بندی علل تاخیر پروژه با بکارگیری روشهای آماری: مطالعه موردی یکی از سازمانهایی زیر مجموعه صنایع دریایی کشور (Download Paper) 18th Conference on Marine Industries
24 شناسایی و اولویت بندی علل تاخیر در پروژه های دریایی با استفاده از روش بهترین - بدترین (مطالعه موردی: یکی از صنعت های پروژه محور دریایی کشور) (Download Paper) 20th Conference on Marine Industries
25 شناسایی و تدوین استراتژی منابع انسانی؛ مطالعه موردی در دانشگاه سیستان و بلوچسستان (Download Paper) World Conference on Management, Economics and humanities accounting at the beginning of the third millennium
26 لزوم توجه به بنادر محلی جزیره قشم در زمینه توسعه تجارت و صنایع دریایی (Download Paper) 11th National Symposium of Marine Industries
27 مجتمع سازی روشهای صوری: رویکردی یکپارچه در به کارگیری روشهای صوری برای سیستمهای شی گرا و مبتنی بر اجزا (Download Paper) 10th Annual Conference of Computer Society of Iran
28 مروری بر تجزیه و تحلیل اگزرژی در بخش صنعت (Download Paper) 2nd national conference on the development of knowledge-based industries, oil, gas and  6th conference on petrochemical engineering`s day in Bandar Imam   
29 منطقی برای توصیف صوری w -خودکارها (Download Paper) 11th Annual Conference of Computer Society of Iran