Doctor Mohammad Rabani

Doctor Mohammad Rabani

Doctor Mohammad Rabani

This is the lates information submited into CIVILICA database

Scientific positions of MR. Doctor Mohammad Rabani in conferences

Posiction Conference Organizer Year
Conference Secretary National Symposium on Chocolate, Coffee and Natural Sweeteners Isfahan 2019

Scientific papres

Papers list is extracted automatically from CIVILICA database and may be have some confilicts due to name similarity.

Journal Papers
Row Paper Title Journal Volume and Issue
1 ارزیابی تاثیر نصب پمپ و مخزن آب بر کیفیت آب مصرفی داخل ساختمانهای مسکونی و موسسات، مطالعه موردی : شبکه توزیع آب محدوده سه راه آذری شهر تهران (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 29, Issue: 115
2 بررسی تأثیر تجویز خوراکی ویتامین E بر میزان جذب IgG آغوز در گوساله های تازه متولد شده (Download Paper) Journal of Veterinary Research Volume: 66, Issue: 2
3 بررسی شیوع کمپیلوباکتر ژژونی و کلی مولد توکسین Cytolethal distending جداشده از طیور گوشتی باروش کشت سلولی در منطقه اصفهان (Download Paper) Iranian Journal of Medical Microbiology Volume: 1, Issue: 3
4 سنجش حضور آنتی بادی های ضد اشریشیاکلی، روتا ویروس و کوروناویروس در سرم گوساله های زیر یکماهه مبتلا به اسهال و گوساله های سالم (Download Paper) Journal of Veterinary Research Volume: 62, Issue: 2
5 سنجش حضور افلاتوکسین (M(1 در نمونه های آغوز گاوی خشک شده با لیوفیلیزاسیون و اسپری دراینگ (Download Paper) Journal of Veterinary Research Volume: 65, Issue: 1
6 شناسایی کانونهای آلوده به ویروس تب برفکی در استان خراسان رضوی با روش های الیزا و RT-PCR (Download Paper) Journal of Veterinary Research Volume: 62, Issue: 2
7 مطالعه برخی پاسخهای ایمنی ماهی قزل الای رنگین کمان (mykiss sucnyhrohcnO) به برخی آنتی ژنهای استرپتوکوکوس اینیایی (Download Paper) Journal of Veterinary Research Volume: 62, Issue: 1
8 مقایسه کارائی واکس نهای S19 و RB51 در عملیات مبارزه با بروسلوز در گاوداری های استان تهران، طی سال های قبل و بعد از بکارگیری 1375-85 RB51 (Download Paper) Veterinary Journal Volume: 22, Issue: 2
9 مقایسه ناحیه (1D(VP1 ژنوم ویروس تب برفکی تیپ A جدا شده از استان خراسان رضوی با ویروس های جدا شده از سایر استان ها و کشورهای همسایه (Download Paper) Journal of Veterinary Research Volume: 65, Issue: 3
10 نانو جاذب جدید gh-92 با استفاده از اسفنج های خلیج فارس برای جداسازی سرب و کادمیم (Download Paper) Journal of Water and Wastewater Volume: 26, Issue: 96
11 یافته های بالینی، بیوشیمیایی و میکروب شناسی سندرم اسهال گوساله ها در یک واحد شیری در اطراف تهران (Download Paper) Journal of Veterinary Research Volume: 59, Issue: 4
Conference Papers
row paper title conference name
1 ارزیابی غلظت فلزات سنگین در نان های عرضه شده در مناطق چهارگانه شهر همدان (Download Paper) The 2nd International Congress and the 25th National Congress of Food Science and Technology
2 استحصال منیزیم از آب دریا با استفاده از رزین تعویض کاتیون Downex50W X8 (Download Paper) 10th Congress of the Iranian Metallurgical Society
3 استفاده از پرتودهی به عنوان روشی جدید در نگهداری خاویار (Download Paper) 15th Iran Veterinary Congress
4 استفاده از دیدگاه های اسلام برای بهره گیری شایسته از دریاها (Download Paper) 01st National Symposium of Marine Industries
5 اندازه گیری میزان فلزات سنگین در بافت دو کفه ای Anodonta cygnea آب و رسوب در تالاب انزلی ( بهار ، 1384 ) (Download Paper) 08th National Congress On Environmental Health
6 بررسی اثر ریزجلبک های Scenedesmus obliquusوChlorella vulgaris استخراج شده از فاضلاب و تاثیر آن بر روی حذف برخی پارامترهای آلودگی پساب خانگی (Download Paper) First International Conference on Water, Environment and Sustainable Development
7 بررسی اثر ضد باکتریایی و ضد اتصالی گلاب و دهانشویه گیاهی پرسیکا بر استرپتوکوکوسی های دهانی در شرایط آزمایشگاه (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
8 بررسی اثر عصاره های گیاهی آنقوزه، کلپوره و ذرت بر توانایی اتصال Streptococcus mutans در شرایط آزمایشگاه (Download Paper) National Conference on Medicinal Plants
9 بررسی اثرات مهاری الیگونوکلئوتیدها به عنوان نانوذرات جدید در ژن درمانی لوسمی (Download Paper) Nano Materials and Nano Technology Conference
10 بررسی حذف فلزات سنگین Ni ، Pb به وسیله جاذب طبیعی کیتوسان استخراج شده ازضایعات میگو ازمحلول آبی (Download Paper) The First National Conference on Planning and Environmental Protection
11 بررسی خواص پریبیوتیکی و درمانی عسل (Download Paper) National Conference on bee products from the perspective of biology, health and economics
12 بررسی فرآیند الکتروفنتون با استفاده از الکترود آلومینیوم در حذف رنگ Direct Red 198 از فاضلاب صنایع نساجی (Download Paper) National Conference on Knowledge and Technology of Agricultural Sciences, Natural Resources and Environment of Iran
13 بهره گیری شایسته ازحیوانات با الهام ازتعالیم آسمانی اسلام (Download Paper) 15th Iran Veterinary Congress
14 بهینه سازی تولید ارزان قیمت آلکالین پروتیاز از سویه Bacillus sp. ZR-5 با استفاده از روش های آماری (Download Paper) 19th National and 7th International Congress on Biology of Iran
15 پیشگیری از بروسلوز با استفاده از واکسن های مبتنی بر وکتورهای زنده و ایمن لاکتوکوکی (Download Paper) 1st National Congress of diseases of man and animals
16 تاثیر تغذیه بر مبنای تعالیم قرآن و عترت در بهداشت دهان و دندان (Download Paper) The second national conference of the Qur
17 تاثیر ضد میکروبی عصاره الکلی گل محمدی بر باکتری های عامل پوسیدگی دندان شرایط آزمایشگاه (Download Paper) Second National Conference on Medicinal Plants and Sustainable Agriculture
18 تصفیه بیولوژیک محلول فلزی کروم (VI) با استفاده از راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی در حضور لجن فعال (Download Paper)
19 تعیین مقادیر فلزات سنگین Ni و V بعنوان شاخص نفت خام در رسوبات و دو کفه ای Anodont cygnea تالاب انزلی و تاثیر فعالیتهای نفتی کشورهای حوضه دریای خزر بر این آلاینده ها (Download Paper) Technical Seminar on Oil, Gas and Environment
20 تهیه و کاربرد مواد نانو حفره (مزوپورسیلیسی SBA-15 عامل دار شده) جهت حذف برخی از فلزات سنگین در محیط آبی (Download Paper) 05th Nanotechnology Student Conference
21 جداسازی باکتری محرک رشد گیاه و تعیین مقاومت و میزان حذف سرب و کادمیوم توسط آن (Download Paper) 3rd E Conference of new finding in environment and agricultural ecosystems
22 جذب سرب از محلولهای آبی بر روی جاذب پوست نارنج (Download Paper) 11th National Iranian Chemical Engineering Congress
23 درس هایی از قرآن کریم در ارتباط با گوسفند و بز (Download Paper)
24 روش حذف آلودگی نفتی PAHs باجاذب طبیعی کیتوسان در محیط آبی (Download Paper) 1ST national conference on new techniques in laboratory equipment and oil industry
25 ساخت نانو کامپوزیت سیلیکا آئروژل - کربن اکتیو جهت جذب فلزات سنگین از محلول آبی (Download Paper) National Conference on Chemical Engineering
26 سبک زندگی اسلامی و اقتصاد مقاومتی (Download Paper) 2nd international conference on Comprehensive and resistance economy
27 عسل و زنبور عسل در قرآن کریم (Download Paper) The second national conference of the Qur
28 کلونینگ گلوتامات دکربوکسیلاز و سنجش فعالیت آنزیم (Download Paper) 1st Student’s National Conference of Biotechnology
29 گیاه انجیر از دیدگاه قرآن کریم، دانش تجربی/علوم زیستی (Download Paper) The second national conference of the Qur
30 محاسبه فاکتور محافظت عصاره گیاه رزماری و چای سبز در اکسیداسیون تسریع شده روغن آفتابگردان (Download Paper) 3rd International Seminar on Oilseeds and Edible Oils
31 مدلسازی تاثیر غلظت بحرانی آب اکسیژنه در تخریب فتواکسیداسیون یک رنگ مونو آزو از صنعت نساجی (Download Paper) 01st Seminar on Environment and Color
32 مدلسازی سینتیکی تخریب و رنگزدائی فتوکاتالیستی یک رنگ منوآزو از صنعت نساجی در فرآیند UV/TiO 2 (Download Paper) 09th National Iranian Chemical Engineering Congress
33 مروری بر محصولات حاوی عسل (Download Paper) The second national conference of the Qur
34 مطالعه امکان استفاده از ضایعات پودر دانه انار بعنوان یک آنتی اکسیدان در ترکیب مواد غذایی (Download Paper) Third National Research Conference on Development and Promotion in Iran
35 مقایسه 3 روش استخراج DNA از باکتریهای اسید لاکتیک (Download Paper) 12th Congress of Iranian Genetics Society
36 مقایسه واکسن های RB 51 , S19 در عملیات مبارزه با بروسلوز در گاوداری های استان تهران (Download Paper) 15th Iran Veterinary Congress