کامبیز حیدرزاده

 کامبیز حیدرزاده دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

کامبیز حیدرزاده

دانشیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی رفتار ضدمصرف در بازار ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 2
2 ارائه مدلی برای خرید آنلاین در میان زنان با استفاده از روش کیفی تئوری داده بنیاد (دریافت مقاله) مطالعات زن و خانواده دوره: 6، شماره: 2
3 بررسی تاثیر تنوع فروشگاهی و شرایط محیط درونی و بیرونی بر رضایت مشتریان از مراکز خرید (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 11
4 بررسی تاثیر رضایت مشتری، اطمینان ادراک شده، ریسک ادراک شده و آگاهی مشتری از محصول بر تمایل به خرید یک محصول جدید (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 27
5 بررسی عوامل موثر در فرآیند پذیرش محصولات خارجی در میان دو کشور ایران - ترکیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 10، شماره: 1
6 بررسی نقش ارزش مبتنی بر فایده و لذت جویانه در رضایت مصرف کنندگان از خرید پوشاک در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 3، شماره: 7
7 تاثیر کیفیت خدمات گردشگری بر وفاداری به مقصد گردشگری با توجه به نقش میانجی تصویر ذهنی از مقصد گردشگری و رضایت گردشگران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 12، شماره: 40
8 تاثیر مدگرایی بر رفتار خرید تفننی در میان دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 10
9 طراحی مدل برندسازی در شرکتهای بیمه بازرگانی ایران با استفاده از رویکرد پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 1
10 طراحی مدل مشغولیت مشتری با برند با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مدیریت برند دوره: 5، شماره: 4
11 فضاهای خرده فروشی و واکاوی پدیدارشناسانه تجربه زیسته سردرگمی از منظر مصرف کنندگان (دریافت مقاله) مدیریت برند دوره: 4، شماره: 4
12 واکنش مصرف کننده به تبعیض های قیمتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 27
13 واکنش مصرف کننده به تبعیض های قیمتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1395، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر جبران خدمات بر رضایت، تبلیغات شفاهی مثبت، تمایل به حمایت مجدد، انصاف و عدم تایید مصرف کننده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
2 بررسی تاثیر حمایت از شکایت مصرفکننده (تمایل به آگاه گردن دیگران از تجربه خود)،بر اعتراض (شکایت) مصرفکننده و تبلیغات شفاهی منفی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
3 بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر ارزش برند و پاسخ دهی مشتری مورد مطالعه: مشتریان بانک ملت تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
4 بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر پاسخ های مشتری از طریق نقش ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی
5 بررسی عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه ی نام تجاری در شرکت بیمه ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
6 تاثیر برنامه پاداش بر هدف خرید، نوع پاداش، و پاداش زمان بازخرید در صنایع خدماتی (مطالعه موردی: باشگاه های ورزشی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
7 تاثیر برنامه پاداش بر هدف خرید، نوع پاداش، و پاداش زمان بازخرید در صنایع خدماتی(مطالعه موردی در رستوران ها) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
8 تاثیر سن مدل های تبلیغاتی بر روی تمایل بر قصد استفاده از محصول و نقش متغیر جنسیت بر آن (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
9 جایگاه رفتار مصرف کننده در صنعت تبلیغات (دریافت مقاله) چهارمین همایش صنعت تبلیغات ایران
10 مطالعه تجربی بررسی تاثیر اصلاح قضاوت ها بر اعتماد و نیات خرید مصرف کنندگان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع